Privatlivspolitik

I Helbredskontrol er det vigtigt for os at vi beskytter dit privatliv.
Vi opbevarer naturligvis journaldata strengt ift. reglerne fra Sundhedsstyrelsen,
Datatilsynet og EU-persondataforordningen.

Læs nedenfor om vores privatlivspolitik. 

Privatlivspolitik

Helbredskontrol respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Derfor er det vigtigt, at du ved hvilke personlige oplysninger Helbredskontrol indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til.

Persondata – hvad vi indsamler, og hvad vi bruger dem til

Almindelige personoplysninger

 • Når du booker en helbredsundersøgelse, beder vi om dit navn, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse.

Særlige personoplysninger

 • For at kunne lave en helbredsundersøgelse og efterfølgende en Helbredsrapport, beder vi dig om at udfylde et spørgeskema.
 • I spørgeskemaet beder vi dig indtaste forskellige helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med helbredsundersøgelsen.

Formål

Vi indsamler udelukkende de persondata, som du frivilligt afgiver på vores website, eller som du på anden vis giver dit samtykke til, at vi må indsamle. Vi bruger oplysningerne til:

 • At sende dig et spørgeskema før undersøgelsen, som der i forvejen er givet mundtlig samtykke til.
 • At give dig information omkring vores undersøgelse og kontakte dig med henblik på booking og yderligere information.
 • At gøre det muligt for Helbredskontrol I/S at behandle din undersøgelse og kontakte dig.
 • At sikre en entydig identifikation og for at kunne indhente svar fra hospital og videregive undersøgelsessvar til speciallæge, må vi derfor bede om dit CPR-nummer.
 • At håndtere fakturaer og ordrebekræftelser fra virksomheder, pensionsselskab og forsikringsselskab.
 • At kunne sende en helbredsrapport til dig.

Opbevaring og sikker håndtering af oplysninger

Vi passer på dine oplysninger

 • Vi bruger XMedicus lægesystem og alle personlige informationer vil ligge i dette system. Udveksling af data vil foregå gennem en sikker krypteret forbindelse hos vores udbyder Danastar. Når spørgeskema sendes og modtages, samt når Helbredsrapporten skal sendes foregår det via dette system.

Dine valg og rettigheder

 • Alle undersøgelser er frivillige, dvs. at der er mulighed for fravalg af undersøgelser du ikke ønsker.
 • Al kommunikation, skriftlig som mundtlig, mellem dig og os er fortrolig og forbliver anonym.
 • Alle oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af en Helbredsrapport viderebringes ikke til hverken arbejdspladsen eller tredjepart.
 • Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med.
 • Du har altid mulighed for at anmode os, om at få en kopi at de personlige data, som vi har liggende om dig. Hvis du opdager fejl eller forældede oplysninger, har du ligeledes mulighed for at anmode os om eventuelle rettelser. Hvis du ikke længere ønsker at opbevare dine personlige dataoplysninger hos os, har du retten til at anmode om at få din persondata slettet. Dette kan dog kun ske, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at beholde din data.

Vær opmærksom på, at Helbredskontrol I/S i forhold til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) § 15 er forpligtet til at opbevare patientjournaler i mindst ti år.

Ansvarlig
Denne hjemmeside og denne privatlivspolitik ejes og publiceres af: Helbredskontrol I/S.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere